Menu Close

Duurzaamheid

In de financiële wereld krijgt het begrip ‘meerwaarde’ haast automatisch een monetaire betekenis. Ja, winst is noodzakelijk. En ja, het is een voorwaarde om te kunnen blijven investeren en op lange termijn duurzaamheid te creëren. Maar voor Korys is de maatschappelijke ‘meerwaarde’ minstens even belangrijk: door te investeren in mensen en bedrijven willen we een positieve impact hebben op de wereld. Die visie – gebaseerd op de 3P-filosofie – loopt als een rode draad doorheen onze activiteiten. 

We willen ‘meerwaarde’ creëren
met een positief effect op de
wereld waarin we leven.

Duurzaamheid doorheen onze portfolio

Onze portfoliobedrijven (de bedrijven waarin Korys participeert) vormen samen een netwerk, waarin de 3P’s evenwichtig vertegenwoordigd zijn.

Dat evenwicht kan je maar bereiken door op bedrijfsniveau te scoren, te evalueren en bij te sturen:

Korys_sustainability_3P

3P als leidraad

People

Investeren betekent voor Korys ook mensen inspireren. Wij inspireren: 

Planet

Duurzaam ondernemen is een vlag die vele ladingen dekt. Voor Korys ligt de focus op: 

Profit

Als investeringsmaatschappij beheert Korys het vermogen van de familie Colruyt als een goede huisvader. Of het nu de vorm van Direct Investment, Fund Investment of Liquid Investment aanneemt: rendement is een doelstelling bij elke investering. Maar als we participeren in een beloftevol bedrijf, of als we zoeken naar de juiste beleggingen of fondsen, is ‘duurzaamheid’ ook altijd één van de belangrijkste criteria. Door duurzame investeringen trachten we het patrimonium te doen groeien om het vervolgens opnieuw duurzaam te investeren. Dus hoe meer rendement, hoe groter onze maatschappelijke impact.