Menu Close

Duurzaamheid

In de financiële wereld krijgt het begrip ‘meerwaarde’ haast automatisch een monetaire betekenis. Ja, winst is noodzakelijk. En ja, het is een voorwaarde om te kunnen blijven investeren en op lange termijn duurzaamheid te creëren. Maar voor Korys is de maatschappelijke ‘meerwaarde’ minstens even belangrijk: door te investeren in mensen en bedrijven willen we een positieve impact hebben op de wereld. Die visie – gebaseerd op de 3P-filosofie – loopt als een rode draad doorheen onze activiteiten. 

We willen ‘meerwaarde’ creëren
met een positief effect op de
wereld waarin we leven.

Duurzaamheid doorheen onze portfolio

Onze portfoliobedrijven (de bedrijven waarin Korys participeert) vormen samen een netwerk, waarin de 3P’s evenwichtig vertegenwoordigd zijn.

Dat evenwicht kan je maar bereiken door op bedrijfsniveau te scoren, te evalueren en bij te sturen:

  • Bij de screening van een potentiële investering spreken we een 15-tal sleutelvragen door, met bijhorende diepgaande subvragen. Aan de hand van deze ‘scoring’ weten we meteen of we op één lijn zitten om een gemeenschappelijk en duurzaam doel te bereiken.
  • Als de participatie beklonken is, vormt de duurzaamheidsscore de basis voor een actieplan. Het doel? Samen met het management de score op termijn verbeteren.
  • Het actieplan komt tot leven in de vorm van ambitieuze projecten en (soms ook kleinschalige) initiatieven. Jaarlijks evalueren we samen de vooruitgang ten opzichte van de beginsituatie.
Korys_sustainability_3P

3P als leidraad

People

Investeren betekent voor Korys ook mensen inspireren. Wij inspireren: 

  • De portfoliobedrijven: We engageren ons als actieve bestuurder in de bedrijven waarin wij investeren. Hoe zich dat concreet vertaalt? We denken strategisch mee, helpen een professionele structuur uit te bouwen en stellen ons netwerk open.
  • De familie Colruyt: Korys bouwt voort op het pionierswerk van Colruyt Group inzake duurzaam ondernemen. Als investeringsmaatschappij kunnen we enerzijds rekenen op de kennis en ervaring van Colruyt Group. Anderzijds betrekken en inspireren we de leden van de familie Colruyt door ondernemende verhalen en inzichten te delen, die de spirit van entrepreneurship laten voortleven. Via opleiding, advies en toegang tot netwerken creëren we geëngageerde aandeelhouders.
  • Het team: Korys creëert een waardengedreven en stimulerende omgeving, waarin medewerkers ruimte krijgen voor initiatief, autonomie en zelfontplooiing. Het team beschikt over een ruime verscheidenheid aan expertise, ervaring en kennis die ter beschikking staat van onze portfoliobedrijven.

Planet

Duurzaam ondernemen is een vlag die vele ladingen dekt. Voor Korys ligt de focus op: 

  • Recyclage en materialen: we moedigen het hergebruik van materialen aan, zodat de afvalberg tot een minimum herleid wordt.
  • Biodiversiteit: de verscheidenheid van levensvormen is een belangrijke indicator voor de gezondheid van de planeet. Via onze investeringen ondersteunen we bedrijven die deze biodiversiteit respecteren.
  • Hernieuwbare energie: van zonnepanelen tot windmolens en biomassa... hernieuwbare energie neemt vele vormen aan. Korys investeert in bedrijven die dergelijke duurzame energiebronnen (helpen) aanboren.

Profit

Als investeringsmaatschappij beheert Korys het vermogen van de familie Colruyt als een goede huisvader. Of het nu de vorm van Direct Investment, Fund Investment of Liquid Investment aanneemt: rendement is een doelstelling bij elke investering. Maar als we participeren in een beloftevol bedrijf, of als we zoeken naar de juiste beleggingen of fondsen, is ‘duurzaamheid’ ook altijd één van de belangrijkste criteria. Door duurzame investeringen trachten we het patrimonium te doen groeien om het vervolgens opnieuw duurzaam te investeren. Dus hoe meer rendement, hoe groter onze maatschappelijke impact.