Menu Close

Fund Investments

3P als leidraad

Korys investeert in niet-beursgenoteerde bedrijven via Private equity fondsen. We stappen enkel in fondsen die in lijn liggen met onze waarden en duurzaamheidsdoelstellingen, én ondersteunen hen via een vertegenwoordiging in het investeringscomité. Zo zorgen we voor voldoende risicospreiding in onze portfolio.

 

Toekomstgerichte investeringen

‘Fund Investments’ zijn toekomstgerichte investeringen: ze bieden bijkomende inzichten in de markt, geven toegang tot een uitgebreid netwerk en bieden ons de mogelijkheid om onze investeringen te spreiden, bijvoorbeeld in geografieën en sectoren die buiten de focus van onze directe investeringen vallen. Deze activiteiten zijn dus complementair met onze ‘Direct Investments’. 

 
Korys - fund investments

Onze strategie voor Fund Investments

De 3P-filosofie geldt als hoeksteen voor onze investeringsstrategie, ook bij fund investments. In lijn met deze filosofie concentreren we ons op drie ecosystemen: met name bedrijven die actief zijn binnen Healthy Living, Conscious Consumer en Energy Transition. Dit zijn stuk voor stuk domeinen met groeiperspectief, maar ook met maatschappelijke impact. 

Vanuit diezelfde doelstellingen participeert Korys ook zeer actief in het India Progress Fund, gericht op plattelandsontwikkeling en financiële inclusie in India. Het fonds investeert in private equity in de Indiase agri-food waardeketen en in financiële inclusie voor rurale ondernemers in India. Klik hier voor meer informatie over het IPF.

Bedrijven in Healthy Living werken revolutionaire medische oplossingen uit, om ziektes te voorkomen en/of genezen. 

Producten / diensten die bijdragen tot de gezondheid en het milieu, maar ook inzetten op gebruiksgemak en beleving.

Nieuwe oplossingen in de transitie van vervuilende brandstoffen naar hernieuwbare energie. 

Portfolio investeringsfondsen