Menu Close

Liquid Investments

De doelstelling van liquide beleggingen is drievoudig: rendement, stabiliteit en liquiditeit en dit binnen onze algemene doelstelling om positief bij te dragen aan milieu en maatschappij. We investeren in een brede waaier van liquide financiële instrumenten, zoals beursgenoteerde aandelen, overheids- en bedrijfsobligaties en gespecialiseerde fondsen. Daarbij streven we naar een goed evenwicht tussen kapitaalbehoud en een aantrekkelijk rendement.

Om ervoor te zorgen dat onze investeringen overeenstemmen met onze waarden (duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid), vormen onze 3P-benadering en de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN onze houvast bij de selectie van financiële instrumenten. Sectoren of bedrijven die niet aansluiten bij onze waarden en criteria, rekenen we niet tot onze investeringsmogelijkheden.

Op dit moment investeert Korys in twee fondsen: