Menu Close

Liquid Investments

De doelstelling van liquide beleggingen is drievoudig: rendement, stabiliteit en liquiditeit en dit binnen onze algemene doelstelling om positief bij te dragen aan milieu en maatschappij. We investeren in een brede waaier van liquide financiële instrumenten, zoals beursgenoteerde aandelen, overheids- en bedrijfsobligaties en gespecialiseerde fondsen. Daarbij streven we naar een goed evenwicht tussen kapitaalbehoud en een aantrekkelijk rendement.

Om ervoor te zorgen dat onze investeringen overeenstemmen met onze waarden (duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid), vormen onze 3P-benadering en de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN onze houvast bij de selectie van financiële instrumenten. Sectoren of bedrijven die niet aansluiten bij onze waarden en criteria, rekenen we niet tot onze investeringsmogelijkheden.

Op dit moment investeert Korys in twee fondsen:

  • Galateia is ons flexibel en multi-asset fonds, gelanceerd in 2009. Het biedt investeerders een consistent rendement en verzekert tegelijkertijd het kapitaalbehoud dankzij het defensieve risicoprofiel. Galateia investeert wereldwijd in alle grote activa-klassen die in lijn liggen met onze 3P-aanpak. Galateia selecteert zorgvuldig third party equity fondsen, vaste fondsen en een beperkt aantal bedrijven. Hiervoor maken we gebruik van onze gespecialiseerde interne expertise.
  • Naiades is een puur equity fonds, dat wereldwijd investeert in grote, middelgrote en kleine kapitalisatiebedrijven die producten en diensten aanbieden, die gericht zijn op een duurzame toekomst. In lijn met onze 3P-filosofie kijkt Naiades zowel naar WAT bedrijven doen (SDG’s van de Verenigde Naties) als naar HOE ze dit doen (ESG). Reeds sinds de oprichting levert het fonds een competitief rendement, dankzij haar fundamenteel bottom-up onderzoeksgedreven investeringsaanpak.