Menu Close

Missie en waarden

Investeren is de kerntaak van Korys. Die basisopdracht bestaat uit risicobewust vermogensbeheer en actieve participaties in bedrijven, projecten en fondsen.

Maar Korys streeft een meerwaarde na die verder reikt dan louter winst. Voor ons betekent investeren ook inspireren en engageren. De 3P-filosofie (People, Planet, Profit) vormt dan ook de hoeksteen van onze investeringsstrategie: we bouwen op een menselijke manier mee aan duurzame projecten en bedrijven.

Zo’n duurzame meerwaarde creëren vraagt tijd. Daarom investeren we op lange termijn, gedreven door onze holistische kijk, ons vakmanschap en onze toewijding: 

Wij investeren om duurzame meerwaarde
te creëren door onze holistische kijk,
ons vakmanschap en onze toewijding

De merkwaarden van Korys zijn een referentiepunt voor ons gedrag: 

Engagement

Vanuit een duurzame relatie – waarin we op elkaar kunnen rekenen – gaan wij er voluit voor. 

Integriteit

Hoofd, hart en buik staan op één lijn. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. 

Eenvoud

We pakken de zaken op een zo simpel mogelijke manier aan, direct en to the point. 

Samenwerking

Wie goed samenwerkt, bereikt altijd meer. Vanuit gedeelde waarden en intenties bouwen wij vertrouwensrelaties op en ontstaat er verbondenheid. 

Bewustzijn

We zijn ons bewust van onze plaats in het grotere geheel en het effect van ons gedrag.

Positivisme

Door ons positief mens- en wereldbeeld maken we het verschil. 

Respect

Door goed te kijken en te luisteren schatten we de kwaliteiten van de andere naar waarde.

Engagement

Vanuit een duurzame relatie – waarin we op elkaar kunnen rekenen – gaan wij er voluit voor.

 

Integriteit

Hoofd, hart en buik staan op één lijn. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

 

Eenvoud

We pakken de zaken op een zo simpel mogelijke manier aan, direct en to the point. 

05-2019_Korys-website-waarden-04-04

Bewustzijn

We zijn ons bewust van onze plaats in het grotere geheel en het effect van ons gedrag.

Positivisme

Door ons positief mens- en wereldbeeld maken we het verschil. 

Respect

Door goed te kijken en te luisteren schatten we de kwaliteiten van de andere naar waarde.

 

Samenwerking

Wie goed samenwerkt, bereikt altijd meer. Vanuit gedeelde waarden en intenties bouwen wij vertrouwensrelaties op en ontstaat er verbondenheid.