Menu Close

"Droom is om met data
mensen te genezen"

Netwerk en strategisch advies helpen
Ontoforce doorbreken

‘Helft van dokters en tandartsen wil geen betalingen met kaart’, zo kopte een nationale krant onlangs. Met andere woorden, we associëren geneeskunde niet spontaan met digitalisering. En toch zijn er uitzonderingen die de regel bevestigen. Exponent daarvan is Ontoforce: met de ruggensteun van Korys – en vanuit een gedeeld waardenkader – schopte dit Gentse databedrijf het tot ‘scale-up van het jaar’.

De zoekmachine van Ontoforce wordt gemakkelijkheidshalve de Google van de farmasector genoemd. Disqover – zoals dit knap staaltje Belgische technologie gedoopt werd – linkt onderzoeksinzichten van farmabedrijven aan publieke databanken, klinische studies en wetenschappelijke publicaties. De technologie helpt zo om onder andere de doorlooptijd van een nieuw medicijn drastisch in te korten. 

Ontoforce verpersoonlijkt de voorgeschiedenis van zijn oprichter. Hans Constandt combineert namelijk twee niet voor de hand liggende passies: geneeskunde en IT. “Als kind droomde ik ervan om arts te worden”, zo blikt de CEO nostalgisch terug. “Maar in de loop der jaren kwam de datageek in mij bovendrijven. Het kanteljaar was 2012, toen mijn kind met een motorische beperking bleek te kampen. Ik besloot prompt de farma-industrie vaarwel te zeggen om mijn droom na te jagen: met data mensen genezen.” 

 
Schermafbeelding 2019-03-19 om 11.34.56
Schermafbeelding 2019-03-19 om 11.44.11

Het kruispunt tussen Amerika en België

Met de zegen van zijn echtgenote op zak (“Ge moogt eens gek doen”) investeerde Hans zijn spaarcenten in z’n ondernemersdroom: “Het startkapitaal van Ontoforce bestond uit geld van friends, family en fools. Ik was het alledrie (lacht smakelijk).” 

Ik geloof in ‘smart money’: daarom zocht ik een investeerder die niet louter centen binnenbrengt, maar bereid was om mee te denken.

De start-up groeide als kool. En Hans stond snel op een kruispunt: “Technologie heeft dikwijls een rijpingsperiode nodig, waarin je consultancy combineert met development. De cash die je genereert met advies kan je aanwenden om de ruwe kantjes van je technologie af te vijlen. Ontoforce had echter vrij snel een afgewerkt product met wereldpotentieel in huis. Ik wilde snel groeien en toptalent binnenhalen. Maar daarvoor heb je extern geld nodig.” 

In zijn zoektocht naar financiering had Hans een duidelijke stip aan de horizon voor ogen: “Ik heb mijn opleiding in de VS genoten. Daar staan investeerders in de rij om blind geld te stoppen in een krachtig product. De Amerikaanse filosofie luidt ‘zo snel mogelijk zoveel mogelijk het marktaandeel laten groeien, daarna zien we wel’. Belgische ondernemers zijn van nature terughoudender en trachten vanuit eigen kracht te groeien. Voor mij ligt de waarheid in het midden. Ik geloof in ‘smart money’: daarom zocht ik een investeerder die niet louter centen binnenbrengt, maar bereid was om mee te denken.”

Schermafbeelding 2019-03-19 om 11.35.06
Schermafbeelding 2019-03-19 om 11.47.12

“Menselijk kapitaal is belangrijker dan kapitaal”

In de daaropvolgende kapitaalrondes kwamen Korys, LRM en PMV aan boord… en de ambitieuze start-up ontpopte zich tot wervelende scale-up. Korys helpt Ontoforce groeien, ervaart Hans: “De start-up van weleer is een echt bedrijf geworden. Onder impuls van Korys timmerden we hard aan onze ‘corporate governance’. Zo’n professioneel kader vormt het fundament voor een gezonde groei.” 

“Raf Roelands – die namens Korys in de raad van bestuur zetelt – speelt hier een heel actieve rol in”, onderstreept Hans. “En via Korys trokken we ook een inspirerend persoon als Annie Vereecken aan. Zij waakt over de no-nonsense mentaliteit binnen Ontoforce. Professioneel werken is nodig, maar je mag je niet verliezen in KPI’s en procedures. Het moet vooruitgaan. Als CEO ben je een Chief Everything Officer: je moet van alles iets kennen. Dankzij onze externe klankborden maak ik niet de fouten die zovele ondernemers voor mij begingen. Raf en Annie zijn ondernemersgenegen en helpen de strategische koers uitstippelen (nvdr. financiering, sales, productontwikkeling, …).”

 
De start-up van weleer is een echt bedrijf geworden. Raf van Korys speelt hier een actieve rol in.

Het Korys-netwerk versterkt ten slotte ook het HR-beleid van Ontoforce: “Korys tipte al enkele sterke kandidaten, bijvoorbeeld in onze zoektocht bij het versterken van het management team. Kapitaal is belangrijk, maar menselijk kapitaal is nog veel crucialer. En de juiste mensen vinden is geen sinecure als IT-bedrijf.” 

Drievoudige maatschappelijke impact

Het mag duidelijk zijn: Korys en Ontoforce, da’s een match. Zakelijk kan Ontoforce mooie adelbrieven voorleggen. Maar de relatie overstijgt de financiële verhouding tussen een investeerder en een bedrijf: “Onze waarden zijn heel gelijkaardig. Al van bij de eerste contacten voelden we de integriteit van Korys. Als partner gaan ze respectvol om met mensen en denken ze op lange termijn. Hun aandacht voor 3P is geen window dressing: we delen de drang om samen de wereld te verbeteren. Die maatschappelijke impact drijft onze medewerkers en helpt ons om topmensen aan te trekken.”

In een tijdperk waarin de kosten voor de ontwikkeling van geneesmiddelen de pan uitswingen, heeft Ontoforce impact op drie manieren: “Onze zoekrobot verbetert de toegang tot academische informatie. Omdat farmabedrijven nodeloos medisch onderzoek vermijden, is een medicijn 20% sneller rijp voor de markt. Als je weet dat zo’n ontwikkeling 1 miljoen dollar per dag opslorpt, weet je hoe gigantisch het effect is.”

De snellere doorlooptijd vertaalt zich uiteraard ook in een lagere kostprijs van medicijnen, met mogelijke besparingen in de sociale zekerheid tot gevolg. Ten slotte – de allerbelangrijkste impact – patienten krijgen sneller toegang tot een medicijn. “Een dankbaar telefoontje krijgen van iemand die normaal binnen 6 maanden zou sterven, dat is echt hartverwarmend”, besluit Hans.

 

Deel dit artikel

Website van Ontoforce