Menu Close

OMX Europe Venture Fund

Investment Strategy / Healthy Living

Wij geloven dat de 21e eeuw meer dan ooit een door biologie gedreven eeuw zal zijn, waarin de belofte van precisiegeneeskunde en een biologie-geleide industriële revolutie zal afhangen van het vermogen om de complexe interconnecties van grote, multi-omische datasets te vertalen in bruikbare biologische informatie, diensten en producten. We zijn er ook van overtuigd dat dit uiteindelijk zal leiden tot aanzienlijke commerciële kansen en een betere en kostenefficiënte gezondheidszorg, terwijl ook grote maatschappelijke uitdagingen zoals een duurzame voedselvoorziening worden aangepakt.

OMX Europe Venture Fund* is een investeringfonds voor biowetenschappen dat wordt beheerd door Mérieux Equity Partners en wordt gesponsord door Korys (www.korys.be) en Mérieux Développement (www.merieux-partners.com). Korys treedt op als belangrijkste adviseur voor het fonds. Via zijn directe link met Korys kan het fonds bogen op experts met tientallen jaren ervaring in het investeren in levenswetenschappen en voeding en in het stimuleren van ondernemerschap op dat vlak. De strategie van het fonds bestaat erin te beleggen in heel innovatieve bedrijven en best-in-class platformen in een pre commerciële of commerciële fase in West-Europa en Noord-Amerika.

Omics [ō-miks] of 'omica': verwijst naar een studiegebied in de biologie dat in het Engels eindigt op -omics (zoals genomics, proteomics, metabolomics, microbiomics enz.) in een cel, orgaan of organisme.

* Dit is geen marketingbericht in lidstaten of niet-lidstaten van de Europese Unie. Dit is geen aanbieding voor aandelen die kunnen worden gekocht in de Verenigde Staten. Aandelen mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of met een vrijstelling van registratie. Elke openbare aanbieding van aandelen in de Verenigde Staten moet gebeuren via een prospectus die van de uitgever kan worden verkregen en gedetailleerde informatie over de onderneming en het management en de financiële overzichten bevat.

Portfolio bedrijven in OMX Europe Venture Fund