Menu Close

“Duurzame visie helpt om briljante mensen aan boord te halen”

Parkwind laat frisse wind door energiesector waaien

Parkwind was één van de eerste investeringen in de geschiedenis van Korys. Geen wonder, aangezien hernieuwbare energie nauw aansluit bij onze 3P-filosofie. Maar Parkwind en Korys delen nog heel wat meer: ondernemerschap, menselijkheid en wendbaarheid bijvoorbeeld. Hoog tijd voor een gesprek met co-CEO François Van Leeuw dus. 

Wie Korys zegt, zegt (onder andere) windenergie. “Onze aandeelhouders Korys, Colruyt Group en PMV zijn sinds het prille begin betrokken”, zo blikt François Van Leeuw (co-CEO bij Parkwind) terug. “We geloven rotsvast dat windenergie zich als alternatief voor fossiele brandstoffen en kernenergie kan opwerpen. Vanaf dag één wendden we daarbij onze steven richting zee. In tijden waarin vergunningen voor windmolens op het vasteland steevast aangevochten worden, zijn offshore windmolenparken natuurlijk in trek. Concreet ontwikkelen en onderhouden we windmolenparken op zee: van de eerste technische tekening tot het reserveren van staal en het bemannen van onderhoudsboten. Geef ons een stuk zee en wij zoeken een oplossing.”

SONY DSC
SONY DSC

Geen draaiboek, wel ‘boerenverstand’ en lef

Technisch is zo’n offshore operatie wel een huzarenstukje. De opbouw is complex én je moet de elektriciteit nog transporteren naar het vasteland. Ondanks die hinderpalen ontpopte Parkwind zich tot een pionier in windenergie: “Natuurlijk kenden we in de beginjaren de gangbare technieken in de olie- en de gaswinning. Maar er lag toen jammer genoeg geen draaiboek ‘hoe bouw je een windmolenpark op zee?’ in de kast (lacht). We leerden al doende een experimentele technologie rendabel maken, gedreven door ondernemerschap, gezond boerenverstand en een stevige dosis lef.”

SONY DSC
SONY DSC

Drie windparken = één kerncentrale

Ondertussen is de avontuurlijke sloep uitgegroeid tot een solide tanker. Met Belwind, Northwind en Nobelwind heeft Parkwind drie operationele windmolenparken voor de Belgische kust. 178 grote windturbines produceren goed voor een capaciteit van 552 MegaWatt, het equivalent van een kleine kerncentrale. 

Logischerwijs heeft het bedrijf ook de wind in de zeilen: het personeelsbestand groeide aan van dertig tot meer dan honderd werknemers. Parkwind vindt in Korys een strategische partner in dit groeiproces: “Windenergie is een kapitaalintensieve bezigheid. Banken en investeerders geven onze projecten een stevig fundament. Maar Korys is meer dan een financiële partner, het biedt meerwaarde op vier vlakken.”

Parkwind vindt in Korys een strategische partner in dit groeiproces
  1. “Qua visie zitten we op dezelfde golflengte als onze aandeelhouders. Het DNA van Korys is atypisch. Als investeringsmaatschappij investeren ze op lange termijn, met een duidelijk doel voor ogen: via hernieuwbare energie maatschappelijke impact hebben. Het Korys-team helpt ons om de strategische lijnen uit te tekenen. Van Vincent Vliebergh en zijn team tot voorzitter (aka pater familias) Jef Colruyt… iedereen is doordrongen van de duurzame én winstgevende 3P-filosofie.” 
  2. “Die duidelijke visie helpt om talenten te enthousiasmeren. Aan de ene kant slagen we erin om briljante – vaak jonge – mensen aan boord te halen. Anderzijds wakkert het maatschappelijk engagement en de autonomie ook de goesting binnen het bestaande team aan.”
  3. “Parkwind geniet operationele vrijheid. Maar Korys laat wel een inspirerende wind waaien door onze organisatie. Zo is het de bedoeling dat burgers binnenkort kunnen investeren in onze projecten, een idee uit de koker van voorzitter Jef Colruyt. Anderzijds helpt Korys onze werking naar een hoger niveau te tillen. Concreet zijn er verschillende werkgroepen actief, die zich buigen over onze investeringsaanpak in het buitenland, boekhoudkundige rapportering,… Kortom, onze organisatie is operationeel geprofessionaliseerd.”

  4. “Ten slotte maken we als portfoliobedrijf deel uit van het netwerk van Korys. Zo komen we in aanraking met andere pioniers binnen de energiesector. Denk maar aan de software van het Zweedse Greenbyte, die ons helpt om windmolenparken te monitoren. Door kennis te delen versterken we elkaar. Korys vormt de lijm binnen dit ecosysteem.”

 

De visie van Vincent Vliebergh

Hernieuwbare energie’ is één van de drie ecosystemen waar Korys in investeert. We investeren in infrastructuur die hernieuwbare energie opwekt. Zowel offshore windparken (zoals Parkwind) als onshore windmolens of zonneparken. Anderzijds participeren we in technologie die de energiesector ondersteunt”, legt Vincent uit.  

Parkwind was de eerste investering in hernieuwbare energie in de geschiedenis van Korys. Sindsdien ging het crescendo met het energiebedrijf: “De jongste jaren bloeide een totaal nieuwe industrie open. Aan kustlijnen rijzen offshore windparken als paddenstoelen uit de grond. In deze wereldmarkt – die reikt van Taiwan tot Amerika – vormt Europa het kloppend hart. Parkwind surft dus mee op de tijdsgeest, maar slaagt er wel maar mooi in om wereldtop te worden in deze niche. Zo streek het bijvoorbeeld neer in Duitse en Ierse wateren.”

In die internationale expansie blijft Korys trouw aan de gemeenschappelijke waarden: “Parkwind is een relatief kleinschalige speler, die het verschil maakt door wendbaarheid, menselijkheid en ondernemerschap. Samen hanteren we een industriële logica. Het uitgangspunt? Op een kostenefficiënte manier duurzame energie opwekken.”

 

Deel dit artikel

Website van Parkwind