Menu Close

over ons / persberichten

Belgisch impactfonds investeert in Indiase voedingssector en financiële diensten

De Belgische impactinvesteerder Incofin IM haalt in een eerste investeringsronde van meer dan 50 miljoen euro op voor haar nieuw impactfonds gericht op de rurale ontwikkeling in India. Het fonds investeert via private equity in de agrarische voedselketen en financiële dienstverlening. De eerste investeringen zijn nu een feit. Behalve Belgische investeerders zoals Korys, de Belgische investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) en het filantropische fonds Manickam, beheerd door de Koning Boudewijn Stichting, stappen ook het Franse Proparco en het Britse CDC mee in het verhaal.

India staat met een jonge, dynamische en ondernemende bevolking gekend als een opkomende economie met beloftevolle investeringsopportuniteiten. 86% van de Indiase bevolking is jonger dan 55 jaar. Tegelijkertijd kent het land ook heel wat uitdagingen, zoals ongelijkheid, een gebrek aan goed georganiseerde toeleveringsketens en toegang tot kapitaal. Hoewel 65% van de Indiase bevolking op het platteland woont, zijn private equity investeringen grotendeels gericht op ondernemingen in de steden. Tal van veelbelovende landbouwbedrijven mislukken door een gebrek aan financiering, wat een rem betekent voor de productiviteit en modernisering van de Indiase landbouw.

Het impactfonds India Progress Fund (IPF) wilt hier verandering in brengen en gaat veelbelovende ondernemers kapitaal, begeleiding en toegang tot een wereldwijd netwerk aanbieden. IPF zal zich richten op de twee sectoren die de grootste sociale impact hebben in India: financiële inclusie en de agrarische voedingssector.

Duurzaamheidsdoelstellingen waar het fonds aan bijdraagt: 2 Zero Hunger, 8 Decent Work and economic growth, 9 Industry, innovation and infrastructure, 12 Responsible consumption and production and 13 Climate action.

Agro-Voedselwaardeketen

Groenten of granen moeten vandaag vaak heel wat tussenschakels passeren vooraleer het van de boer tot in de winkel raakt. De lange voedselketen brengt meer kosten met zich mee en zorgt voor heel wat voedselverspilling. Er zijn tal van kleinere agrotech bedrijven die de toeleveringsketen kunnen inkorten, maar die vinden moeilijk toegang tot kapitaal. Het Incofin India Progress Fund wil die lacune voor een stuk opvullen.

De efficiëntiewinst door tal van tussenschakels over te slaan, zorgt voor een transparantere en goedkopere toeleveringsketen waarbij minder voedsel verloren gaat.

Het fonds heeft twee eerste investeringen gedaan in jonge agro-ondernemingen: SuperZop (http://www.superzop.com/) en Unnati (https://www.unnatiagri.com/).

Financiële inclusie

Volgens de Wereldbank telde India in 2017 nog ongeveer 190 miljoen volwassenen zonder zelfs een bankrekening. Het enige land dat meer mensen telt zonder toegang tot het financiële diensten is China. India heeft de laatste jaren veel vooruitgang gemaakt op dat punt, maar vooral voor ondernemers in rurale gebieden blijft de deur naar betrouwbare financiële dienstverlening en kapitaal vaak gesloten.

Ondernemers vallen daarom vaak terug op informele kredietbronnen wat de financiering een stuk duurder en risicovoller maakt. 84% van de kredietbehoeften van eenmanszaken en KMO’s worden in het rurale India via informele weg opgelost. Klassieke banken, die vooral geïnteresseerd zijn in het faciliteren van hoge kredietbedragen, zijn niet zo happig om zaken te doen met rurale klanten. Dienstverlening op het Indiase platteland is een stuk ingewikkelder en duurder dan in de steden: in een omgeving waar zaken vaak op een informele manier gebeuren, is het kunnen voorleggen van formele documenten niet evident.

Namdev Finvest is de eerste entiteit waarin het fonds heeft geïnvesteerd om de financiële inclusie te vergroten (https://namfin.in/).

Over Incofin India Progress Fund (IPF)

IPF is Incofins eerste impactfonds dat zich richt op één land. De focus daarbij ligt op financiële inclusie van de eindklant die moeilijk toegang heeft tot financiële diensten en de duurzame ontwikkeling van de agrarische voedselketen in India. Het fonds belegt via private deelnemingen (private equity) in bedrijven die een hoogwaardig bedrijfsbeheer voeren op vlak van sociale prestaties die ook en positieve en meetbare impact met zich meebrengen voor de eindklant. Het fonds loopt af in 2033.

Over Incofin Investment Management (Incofin IM)

Incofin Investment Management is een wereldwijde, onafhankelijke impactinvesteerder, gericht op financiële inclusie, de agrarische voedselketen, drinkbaar water en voedselveiligheid.  Gedreven door de wens om inclusieve vooruitgang te bevorderen, streeft Incofin ernaar het leven van minder bevoorrechte mensen te verbeteren door het ondersteunen van ondernemersbehoeften. Incofin IM heeft meer dan 1 miljard euro aan activa onder beheer en werkt met een team van meer dan 70 professionals verspreid over het hoofdkantoor in België en lokale investeringskantoren in Cambodja, Colombia, India en Kenia.
www.incofin.com

Over Korys

Korys is de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt en beheert vandaag een vermogen van meer dan 4,5 miljard euro. Naast een aanzienlijke participatie in Colruyt Group, een vooraanstaand retailbedrijf in België en Frankrijk, beheert Korys ook actief participaties in niet-beursgenoteerde bedrijven en in private-equityfondsen. Korys heeft ook eigen fondsen ontwikkeld om haar portefeuille van beursgenoteerde investeringen te beheren. Korys neemt al haar investeringsbeslissingen vanuit een langetermijnperspectief en op basis van strikte economische (Profit), sociale (People) en ecologische (Planet) criteria. Korys wil duurzame waarde creëren in drie belangrijke ecosystemen: Life Sciences, Energy Transition en Conscious Consumer. Hiervoor kan Korys rekenen op een gemotiveerd team van 30 professionals in België en Luxemburg.
www.korys.be

Over de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO)

BIO is een instelling voor ontwikkelingsfinanciering die de groei van de particuliere sector in ontwikkelingslanden ondersteunt. BIO verstrekt langetermijnfinanciering aan ondernemingen, financiële instellingen en particuliere infrastructuurprojecten, evenals subsidies voor haalbaarheidsstudies en technische bijstandsprogramma’s. BIO opereert als een aanvullende partner voor financiële instellingen en streeft naar een maximale ontwikkelingsimpact en een maximale return on investment. BIO is lid van EDFI (European Development Finance Institutions) en heeft meer dan 1 miljard euro aan activa onder beheer.
www.bio-invest.be

Over het SDG Frontier Fund

Het SDG Frontier Fund is een zelfstandig beheerd private equity dakfonds van beperkte duur, gericht op kmo’s in verschillende sectoren van frontiermarkten in Afrika en Azië. Het doel van het fonds is het bevorderen van jobcreatie en duurzame economische groei. In de eerste closing werkte het SDG Frontier Fund samen met negen institutionele en private investeerders, onder meer AG Insurance, Belfius Insurance, de Koning Boudewijnstichting, Volksvermogen, vdk bank, verschillende family offices, en BIO. Het SDG Frontier Fund keurde al investeringen goed in African Rivers Fund III, het Excelsior Capital Vietnam Private Equity Fund en het Ascent Rift Valley Fund II.
https://www.bio-invest.be/nl/sdg-frontier-fund

Over Proparco

Proparco, de financieringsafdeling van de private sector van Agence Française de Développement (AFD), zet zich al 40 jaar in om de ontwikkeling in zuidelijke landen te ondersteunen. Het speelt een sleutelrol in de AFD Groep en het Franse samenwerkingssysteem: financiering en ondersteuning van projecten geleid door bedrijven en financiële instellingen in ontwikkelingslanden en opkomende economieën – van KMO’s tot regionale bankgroepen, inclusief microfinancieringsinstellingen.
www.proparco.fr

Over CDC

CDC is de Britse instelling voor ontwikkelingsfinanciering met meer dan 70 jaar ervaring in het succesvol ondersteunen van de duurzame groei op lange termijn van bedrijven in Afrika en Zuid-Azië. Het bedrijf heeft investeringen in meer dan 1.200 bedrijven in opkomende economieën en een totale portefeuillewaarde van GBP 5,8 miljard. CDC wordt gefinancierd door de Britse regering en alle opbrengsten van haar investeringen worden opnieuw geïnvesteerd om de levens van miljoenen mensen in Afrika en Zuid-Azië te verbeteren.

Over de Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut. Ze heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving. De Stichting is in België en internationaal een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.
www.kbs-frb.be

 

 

 

 

 

Deel dit artikel

Overzicht persberichten