Menu Close

over ons / persberichten

Colruyt Group verhoogt haar participatie in Newpharma tot 61%

Op 8 juli 2021 heeft Colruyt Group haar belang in Newpharma verhoogd van 26% naar 61% via de overname van de aandelen die in handen waren van de overblijvende minderheidsaandeelhouders van de online apotheekspecialist. Colruyt Group en Korys, de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt, bezitten dan samen 100% van de aandelen van Newpharma en blijven zich engageren om de ontwikkeling van Newpharma als toonaangevende e-commercespeler verder te ondersteunen. Met deze investering wil Colruyt Group enerzijds de consument stimuleren met een proactieve benadering van gezondheid en anderzijds haar leiderschap in online retail verder uitbouwen.

Newpharma, een belangrijke speler in de online apotheekbusiness

Newpharma is een toonaangevende Belgische online apotheek, gevestigd in Luik en actief in zes landen. De webshop heeft een assortiment van ongeveer 39.000 parafarmaceutische producten en receptvrije geneesmiddelen, aan betaalbare prijzen. In een concurrentiële Europese markt slaagde Newpharma erin een sterke groei te realiseren. Dit onder andere dankzij een stijgende verkoop aan nieuwe en bestaande klanten, en een instroom van nieuwe klanten in buitenlandse markten, waaronder Frankrijk, Nederland en Zwitserland.

In 2017 verwierf Colruyt Group een minderheidsparticipatie van 26% in Newpharma. In juli 2021 heeft de groep haar participatie verhoogd tot 61% via de aankoop van de aandelen die nog in handen waren van de overblijvende minderheidsaandeelhouders van Newpharma. Zowel Colruyt Group als Korys blijven zich engageren om de ontwikkeling van Newpharma als toonaangevende e-ecommercespeler verder te ondersteunen.

Een steeds grotere rol op vlak van gezondheid voor Colruyt Group

De investering kadert in de ambitie van Colruyt Group tegemoet te komen aan de behoeften van de consument in zijn verschillende levensfasen en in de continue investeringen van de groep op het vlak van gezondheid. Colruyt Group wil zijn verantwoordelijkheid opnemen voor de steeds groter wordende rol die retail speelt in het streven naar een gezonder leven. Initiatieven zoals SmartWithFood, de workshops van Colruyt Group Academy, het uitbreiden van het parafarmaceutisch aanbod in de Colruyt-winkels en de recente overname van de fitnessketen JIMS kaderen in dit engagement. Uiteindelijk is het de bedoeling een ecosysteem te ontwikkelen dat stap voor stap naar een breed ingevulde benadering van gezondheid wil gaan.

Uitbreiding van leiderschap in e-commerce

Colruyt Group blijft onverminderd investeren en innoveren in haar online winkelconcepten en digitale toepassingen, evenals in de kwaliteit van haar producten en diensten. De groep heeft de ambitie om met gepaste winkelconcepten, waaronder ook online concepten, in te spelen op de evoluerende behoeften van de consument met de focus op een multikanaalaanpak. In het kader van deze multikanaalaanpak met het oog op gemak voor de consument, is het sinds begin 2021 mogelijk om Newpharma-bestellingen af te halen in het Collishop-afhaalpuntennetwerk. De verhoging van de participatie in Newpharma is een verdere stap in het uitbreiden van het leiderschap van Colruyt Group in e-commerce.

Om verdere duurzame groei en internationale ontwikkeling te ondersteunen, nam Newpharma reeds verschillende stappen. Zo werd de organisatiestructuur verbeterd en werd in de tweede helft van 2020, met de steun van Colruyt Group, gestart met de bouw van een nieuw distributiecentrum in Luik dat in de komende maanden operationeel wordt.

De transactie

Colruyt Group verwerft alle aandelen van de overblijvende minderheidsaandeelhouders van Newpharma (35%). Als gevolg van deze transactie zal het kasstroomoverzicht van Colruyt Group een cash uitgave tussen EUR 72 miljoen en EUR 82 miljoen omvatten, grotendeels in boekjaar 2021/22. De partijen zijn overeengekomen verder geen details met betrekking tot prijszetting of andere voorwaarden van de transactie vrij te geven. De waardebepaling gebeurde door toepassing van marktconforme waarderingsmethodes.

Newpharma zal nog steeds opgenomen worden volgens de vermogensmutatiemethode. Colruyt Group verwacht dat deze transactie geen materiële impact zal hebben op het nettorestaat van het boekjaar 2021/22.

In het kader van de belangenconflictregeling werden de vereiste maatregelen genomen.

De openbare aankondiging in overeenstemming met artikel 7:97, §4/1 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) betreffende de verhoging van de participatie in Newpharma, is opgenomen op de volgende pagina.

Contactgegevens

Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie, kunt u terecht bij:

Over Colruyt Group

Colruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met meer dan 600 eigen winkels en ongeveer 580 aangesloten winkels. In België gaat het om Colruyt, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby, Bike Republic en de geaffilieerde winkels Spar. In Frankrijk zijn er naast Colruyt-winkels ook geaffilieerde winkels van Coccinelle, Coccimarket en Panier Sympa. De groep is meerderheidsaandeelhouder van The Fashion Society, die de kledingketens ZEB, PointCarré, The Fashion Store en ZEB For Stars omvat. JIMS baat fitnessclubs uit in België en Luxemburg. Solucious en Culinoa leveren foodservice- en retailproducten aan professionele klanten in België (ziekenhuizen, kmo’s, horeca,…). De overige activiteiten omvatten de energieleveringen van DATS 24 in België (brandstoffen, aardgas en groene energie), print en document management oplossingen (Symeta Hybrid) en de productie van groene energie (Eoly). De groep telt meer dan 32.000 medewerkers en realiseerde in 2020/21 een omzet van EUR 9,9 miljard. Colruyt is genoteerd op Euronext Brussel (COLR) onder ISIN-nr. BE0974256852.

Over Korys

Korys is de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt. Vandaag beheert ze een vermogen van meer dan EUR 4,5 miljard. Korys bezit niet alleen een groot belang in Colruyt Group, een vooraanstaand retailbedrijf in België en Frankrijk, maar beheert ook actief belangen in niet-beursgenoteerde bedrijven en
private-equityfondsen. De investeringsmaatschappij heeft ook eigen fondsen ontwikkeld om haar portefeuille van beursgenoteerde investeringen te beheren. Ze neemt haar investeringsbeslissingen steeds vanuit een langetermijnperspectief en houdt daarbij rekening met strikte economische (Profit), sociale (People) en ecologische (Planet) criteria. Korys streeft ernaar om duurzame waarde te creëren in drie belangrijke ecosystemen: Life Sciences, Energy Transition en Conscious Consumer. Om dat doel te bereiken, kan Korys rekenen op een gemotiveerd team van 30 professionals in België en Luxemburg.

Meer informatie vindt u op  www.korys.be.

Over Newpharma

Newpharma, de eerste online apotheek in België, werd gelanceerd in 2008 en is de online uitloper van een fysieke apotheek. Als online apotheek met een Europese dimensie en met 1.600.000 klanten, levert Newpharma in zes landen via zijn oorspronkelijke website www.newpharma.be en beschikt het bovendien over vijf andere lokale websites voor Frankrijk, Nederland, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Met meer dan 39.000 producten en 1.700 merken onderscheidt Newpharma zich eveneens op de markt door een specifiek geoptimaliseerde logistiek en het vermogen om het merendeel van de Belgische bestellingen binnen de 24 uur te leveren als deze vóór de middag geplaatst werden. De online apotheek Newpharma bekleedt tevens een 31ste plaats in de top 100 van Belgische e-commerce en werd vier keer bekroond tijdens de BeCommerce Awards. Het bedrijf maakt eveneens deel uit van de EAMSP (European Association for Mail Service Pharmacies). Newpharma, dat zijn ontwikkeling historisch financierde met eigen fondsen, behaalde in 2020 een omzet van meer dan EUR 140 miljoen.

Meer informatie vindt u op www.newpharma.be.

Deel dit artikel

Overzicht persberichten